Tance a šátky s duší

Tribal kmenový tanec


Šátky s duší
Šátky s duší
Galerie
Výroba
Jak vybrat

Tanec s duší
KurzyNové
SeminářeNové
GalerieNové
Kurzy obecně
     

Kontakt Gendrim
O Gendrim
Fotogalerie

Orientální tance
Historie
Druhy
Rekvizity

Proč tančit
Žena a tanec
V těhotenství
Vystupování
Improvizace?
Mužský tanec
  

Orient oblečení
Na kurzy
Orient šátek
Kostýmy
Kostým popis


Řeč barev
Symbolika
Polarita

Odkazy
 

                                      

 
 

  

Tribal kmenový tanec

Původní význam slova tribal

Podle této definice můžeme považovat jakýkoli lidový skupinový tanec za tribal. Pro zjednodušení si ale představme, že se pod tímto názvem ukrývají především tance berberské pocházející ze severní afriky a tance indiánů ze severní Ameriky.

Jako kmen bývá označována uzavřená komunita lidí, v níž lidé společně žijí, dodržují stejné zvyky, mají podobné oblečení a společně tančí a zpívají.  

Ale nenechme se zmýlit. Dnešní tribal není folklórní tanec, ale fantazie motivovaná folklórem a především vlastním kmenem.

Americký tribal

Když na přelomu 60. a 70. let 20. století dosáhl v USA orientální tanec velkého rozmachu, taneční škola Jamily Salimpour slavila v Kalifornii obrovsk ý úspěch. Pořádala festivaly, na které měli lidé v kostýmech volný vstup. Tím si vybudovala široké publikum.

Jamilina skupina se jmenovala Gal Anat na svých vystoupeních tančily folklŕní tance různých oblatí. Tanečnice zastupovaly různé kmeny – tribes. Nechyběly ani efekty s hady, či šavlí, protože Jamila pocházela z cirkusu.

V její práci pokračovala žákyně Marsha Archer. Vytvořila jednotné kostýmy a tanec učinila umělčtějším. Později se v tribal stylu nejvíce proslavila Carolena Nereccio a její skupina Fat Chance Ballydance.

Tribal v Evropě

Tribal zůstával dlouho lokální záležitostí Kalifornie. Vznikly další skupiny Gypsy Karavan, Hahbi Ru. Množila se vystoupení a výukové kazety. V druhé polovině devadesátých let se dostává do Německa. V r. 1999 už je několik skupin, které tančí tribal veřejně. Od té doby se tribal v Evropě dále vyvíjí.

Tribal filozofie

Tribal není orientálním tancem v pravém slova smyslu. Divák si musí tanec připustit, aby se s ním ztotožnil a líbil se mu. Jde především o kolektivní prožitek tanečnic.

Kmen, který ženy tvoří, je kompaktní celek naladěný na stejnou vlnu. Ženy v tanci po tvrdém tréninku prožívají společnou energii a harmonii v tanci. Tanečnice v tanci tvoří a stávají se přirozenými a spontánními, neverbálně spolu komunikují a souznějí. V tribal se stává žena hrdou, krásnou, důstojnou, pyšnou, smyslnou a silnou jak jen ženská energie může být.

V kmenu jsou si všechny členky rovny a pokud vzniká vůdce, děje se tak přirozeně a nenápadně. Všechny si navzájem pomáhají a mají své místo ve skupině.

Kmeny provádějí uzavřené rituály třeba při přijímání nových členek. I vystoupení mají svou zvláštní atmosféru, přípravy a společnou meditaci. Společný hluboký prožitek ženské energie připravuje tanečnice na dokonalé vystoupení.

Tribal kostým a hudba

Každý kmen vystupuje v jeho specifických kostýmech. Můžeme ale naleznout společné rysy v trendech které určily nejslavější taneční skupiny. Ale i zde dochází k vývoji. Hahbi Ru mívá široké kalhoty s kazakem přes ně, prostovlasé se blíží egyptskému a tureckému stylu. Gypsy Caravan nosí pastré barvy a jsou bez turbanu.

 Jde o široké bavlněné sukně  apod nimi široké kalhoty. Zdobené pásy někdy upouštějí od ptradičních penízků a nahrazují je mohutné barevné střpce zavěšené k bokům. Mezi tradiční vršky patří podprsenka hustě posetá penízky. Na hlavě tanečnice mívají turbal bohatě zdobený šperky. Některé kmeny volí čistě černou barvu, jiné používají ostrých barev.

Na kostými působí vlivy mnoha asijských a afrických kultur. Kostým tribal tanečnice vzniká postupněl, tak jak se setkává s těmi správnými ozdobami a jak se formuje její kmenová osobnost.

Od pradávna je známé to, že se ženy zdobily šperky, aby ukázaly své bohatství a aby také zachovaly hodnoty svého majetku. Z toho důvodu bývají tribal tanečnice obsypány šperky.  Dávají se na tělo i na turban.

Stejně jako jsou nápadné kostýmy, je nápadné i líčení. Pleť se líčí světle, oči a ústa tmavě. Specifikem je obličejové tetování berberských žen, které je tvořeno čárkami a tečkami na bradě a lícních kostech. Má konkrétní význam. Do míst třetího oka se lepí bindee.

Hudba pro tribal se nemusí lišit od orientální. Jsou ovšem i americké skupiny, které se na tribal specializují. Používají neměnný rytmus a jednoduchou melodii, aby byl u tanečnic prostor pro improvizaci. Někdy se používá africká, australská, keltská, nebo středověká hudba.

 

 

 

 

 

Tribal pohyby

Triba v sobě spojuje folklór, orient, flamenco a dokonce i balet. Pohyby jsou zemité s burazem na ostré pohyby boků a břicha. Hojně se využívá pohybů nitrotělních. Tanečnice se téměř nehýbou z místa, nepoužívají kroky. Důraz je kladen na měkké pomalé pohyby tzv. hadích paží. Pohyby se podobně jako hudba neustále opakují s precizním zvládnutím.

Tělo se drží vzpřímeně a koresponduje tak s hrdým výrazem tanečnice. Napětí prochází celým tělem, každý pohyb je pečlivě plánovaný. Někdy se používá činelků. Synchronnost skupiny je důležitější nežli složitost pohybů. Tanečnice jsou na sebe napojeny a společně interagují často v rámci improvizace. Ženy se precizně naučí jednotlivé pohyby a následně na změny v tanci vzájemně regují. Jde o skupinový tanec, který v sobě nese duši, cit, životní postoj i zkušenost.

Tribal vystoupení

Vystoupení stylu tribal má specifický průběh. Pokud je kmen dobře propojený, používá se umění kolektivní improvizace. Jedna tanečnice vždy rozhodne o pohybu, který se následně tančí. Signál je předem dohodnutý a bývá jím třeba pohyb ruky. Tím je naznačeno, co má následovat v dalším taktu. Ideální případ je, kdy náznak divák vůbec nepostřehne. Ostatní tanečnice tančí, podle signálu tanečnice vedoucí.

Problém nastává, když se kmen rozrůstá a není příliš času na společný trénink. Taková vystoupení by vypadala neklidně, nepřirozeně a nebo jednotvárně. Tehdy se volí alternativní metody. Například se ženy domluví jen na určitých krokových variacích, které se ve vystoupení určitě použijí.

Druhý způsob řešení se orientuje na velkou skupinu v pozadí, která provádí precizně a synchronně jednoduché pohyby. V popředí stojí jedna až tři sólistky, které improvizují a dle libosti ustupují do pozadí a nechávají se nahradit jinou sólistkou.

Nová odvětví tribal

Tribal style se vyvíjí a mění, a přebírá další vlivy. Roste také popularita Tribal Fusion neboli Urban Tribal stylu. Ten má širší záběr a volnější strukturu, více využívá choreografii. Uplatňují se v něm Egyptské, Indické, Afghánské, Perské, Uzbecké, Tuniské a další tance Severní Afriky a orientu.

Neo Tribal je směs Tribal, orientálního tance, vlivů mnoha jiných zemí a dokonce i jazzu. Neopakuje tolik kroky, je volnější, kreativnější a hravější. Během vystoupení se objevuje mnoho sól, duetů i tanců skupiny. Bary kostýmů bývají jasné a ostré.

New Age Tribal má v sobě silný podtext esoteriky. Bývá spojován s meditací, se získáváním pozitivní energie z tance, dechovými cvičeními a s vnímáním aury sebe i svých společnic. Hudba je mnohem esoteričtější, než kterákoli jiná hudba na orientální břišní tance.

 Zpět na Orientální tance a jejich druhy. 

Druhy orientálních tanců - obsah:

Africké kmenové tance

Pouliční tanec rodiček

Řecký orientální tanec

Harémový břišní tanec starého Orientu

Turecký orientální tanec

Perský orientální tanec

Cikánský tanec

Orientální flamenco

Folklórní orientální tance

Saidi

Baladi

Khaleegy

Egyptský raks sharqi

Indický tanec Bollywood

Tribal - kmenový tanec