Tance a šátky s duší

Harémový tanec


Šátky s duší
Šátky s duší
Galerie
Výroba
Jak vybrat

Tanec s duší
KurzyNové
SeminářeNové
GalerieNové
Kurzy obecně
     

Kontakt Gendrim
O Gendrim
Fotogalerie

Orientální tance
Historie
Druhy
Rekvizity

Proč tančit
Žena a tanec
V těhotenství
Vystupování
Improvizace?
Mužský tanec
  

Orient oblečení
Na kurzy
Orient šátek
Kostýmy
Kostým popis


Řeč barev
Symbolika
Polarita

Odkazy
 

                                      

 
 

 

Harémový orientální tanec

 Především ženy v harémech tančily orientální tanec pro své potěšení, při milostné předehře, pro udržení fyzické kondice a z dalších jiných důvodů. Je známé, že v harému ženy tanec používaly i jako zbraň proti rivalkám a na upevnění svého postavení.

Původně byl orientální tanec mezi arabskými ženami intimní a soukromou záležitostí. Ženy si jej jako drahocený poklad předávaly z generace na generaci.

 

Když si muž vybíral svou budoucí ženu, musely někdy i třináctileté dívky prokázat, že se dokáží zhostit svých domácích povinností a že umí krásně tančit. Sňatek zprostředkovávala dohazovačka chátebe. Šlo o obchod rodičů a budoucího manžela. Dívka dle islámských tradic neměla žádnou rozhodovací pravomoc.

 

Dodnes se námluvy odehrávají na ženských večírcích, kam ženy slavnostně uvádějí své dcery a neteře a představují je společnosti. Jde o prezentaci, kde se snaží vyzdvihnout dívčíny kvality. Dospívající dívky na takovýchto setkáních mezi sebou vášnivě soupeří v tanci.                                                                                 

 

 

 

Dříve orientální tanec sloužil výhradně k inspiraci manžela či milence. Výjimku z intimity směl udělat jen manžel nebo majitel harému v případě, kdy nařídil svým ženám tančit pro pobavení významného hosta jako dar a projev úcty.

 

Život v harémech byl pro Západ vzrušujícím tajemstvím, protože vstup do něj byl cizincům zakázán. Představy o harému břišní tanec erotizovaly. Přestože ženy zde tančily po většinu času především pro své vlastní potěšení a při oslavách zvláštních přiležitostí, muži se snažili zbavit břišní tanec jeho duchovního významu.

 

 Zpět na Orientální tance historie.           

Historie orientálních tanců - obsah:

Africký břišní tanec rodiček
Sumerská říše – první písemné záznamy
Orientální tanec v Egyptě a Řecku
Stěhování národů a šíření orientálního tance
Orientální tanec v harému
Vliv cikánů na orientální tance
Americký orientální břišní tanec
Káhira kolébka Raks Sharqi – tance orientu
Břišní tance v Evropě