Tance a šátky s duší

Řeč barev Polarita


Šátky s duší
Šátky s duší
Galerie
Výroba
Jak vybrat

Tanec s duší
KurzyNové
SeminářeNové
GalerieNové
Kurzy obecně
     

Kontakt Gendrim
O Gendrim
Fotogalerie

Orientální tance
Historie
Druhy
Rekvizity

Proč tančit
Žena a tanec
V těhotenství
Vystupování
Improvizace?
Mužský tanec
  

Orient oblečení
Na kurzy
Orient šátek
Kostýmy
Kostým popis


Řeč barev
Symbolika
Polarita

Odkazy
 

 

Deutsch version  

 

 

Psychofyzická polarita barev

Barvy lze rozdělit vždy do dvou skupin podle vymezených psychologických vlastností jejich působení. Některé tyto vlastnosti jsou objektivní, ale jiné (a ty převažují) jsou zcela subjektivní. Takže v jejich určení se lidé liší nejen v závislosti na barevné citlivosti svého zraku, ale i díky své osobnosti a náladovému prožitku. Z hlediska psychofyzické polarity rozlišujeme barvy doplňkové, syté a bledé, světlé a tmavé, pastelové a ostré, teplé a studené, klidné a vzrušivé. 

Doplňkové 

Doplňkové barvy jsou k sobě protikladné. Toto protikladné působení má zcela psychologické a estetické efekty. Základními doplňkovými barvami jsou červená - zelená, modrá - oranžová a žlutá - fialová. 

Syté a bledé 

Přidáváním sytosti nabírá barva na živosti. Příliš vystupňovaná sytost působí vzrušivě až neklidně. Snižováním sytosti se výraz barvy zklidňuje a to buď směrem k jasnosti, nebo kalnosti. Kalné odstíny působí ponuře a šeře, jasnější naopak vyvolávají pocit lehkosti. 

Světlé a tmavé 

Nejsvětlejší ze všech barevných tónů je žlutá, nejtmavší modrá. Každý z tónů může mít své vlastní světlejší a tmavší odstíny.
Světlejší barvy působí radostněji, jsou lehčí a jemnější, tmavé barvy jsou těžší a vážnější. 

 

                                  

Pastelové a ostré 

Pastelové barvy působí velmi příjemně a spíše zklidňují, jsou jemné neostrých odstínů. Tvrdé neboli ostré barvy jsou sytější a mají vzrušivý účinek. Na měkkost má také vliv matnost povrchu barevných ploch. 

Teplé a studené 

Barvy umístěné v barevném kruhu poblíž žluté jsou spojeny s pocitem světla a tepla. Naopak studené barvy soustředěné kolem modré nabývají na výraznosti i za menších intenzit osvětlení. Do vědomí vstupují jako zastřené, neurčité a zdánlivé. Kromě chladu jsou schopny vyvolávat dojem záhadnosti, neskutečnosti a vzdálenosti. Teplé barvy vyvolávají dojem skutečného a určitého. 

Klidné a vzrušivé 

Odstíny zelené působí klidně a vyrovnaně. Protikladem k nim je barva červená. Na rozmezí klidu a vzrušivosti jsou umístěny barvy žluté a modré. Fialově modrá tíhne spíše ke vzrušivosti, ale tyrkysová ke klidu. Totéž platí například o oranžově žluté a zeleně žluté.

Další kapitoly k Symbolice barev:
Bílá
Černá
Šedá
Hnědá
Žlutá
Oranžová
Červená
Purpurová
Fialová
Modrá a indigo
Tyrkysová
Zelená