Tance a šátky s duší

Žena a orientální
břišní tance


Šátky s duší
Šátky s duší
Galerie
Výroba
Jak vybrat

Tanec s duší
KurzyNové
SeminářeNové
GalerieNové
Kurzy obecně
     

Kontakt Gendrim
O Gendrim
Fotogalerie

Orientální tance
Historie
Druhy
Rekvizity

Proč tančit
Žena a tanec
V těhotenství
Vystupování
Improvizace?
Mužský tanec
  

Orient oblečení
Na kurzy
Orient šátek
Kostýmy
Kostým popis


Řeč barev
Symbolika
Polarita

Odkazy
 

                                      

 
 

 

Žena a orientální tance

 

Žena v každé době bývala stělesněním magie, krásy, lásky a mateřství. Orientální tanec od pradávna býval nástrojem jak probouzet tuto ojedinělou a nezaměnitelnou ženskou energii. Břišní tance od věků tančí ženy pro ženy. Až později se stal nástrojem k potěše mužů. Jeho primární účel byl však mnohem čistší a přirozenější.

 

Žena skrze orientální tanec proniká do svého nitra, poznává své tělo a spolupracuje s ním. Ženy přirozeně rozeznávají jak a kdy zatančit který pohyb, neboť si nesou ženský archetyp vytvořený před mnoha tisícovkami let. Tančící žena okouzluje publikum svou ryzí smyslností, která se nesnižuje k lascivní sexualitě. Každá žena je v orientálním tanci krásná a žádoucí.

 

Tanec ženy je energie vycházející z duchovní roviny a lásky k Bohyni Matce. Pomocí orientálního tance dokázala žena léčit, čerpat prodící božskou enrgii a předávat ji druhým. Břišní tanec provázel ženu celým jejím životem. Žena v orientálních tancích vyjadřuje sebětí s přírodou a se zemí.

 

I dnes že žena nenuceně a přirozeně učí pracovat s prapůvodní ženskou energií, která jim umožňuje objevit pravou ženskost, krásu a sebevědomí. Tím se žena učí pozitivnímu vztahu sama k sobě, ale také pravé lásce k druhým lidem. Cit, který bývá současnou dobou v lidech nepřirozeně potlačováván a který je ženám tak vlastní, se v břišním tanci dostává napovrch.

 

 

 

Břišní tanec zrcadlí naladění ženy i její pravou povahu tak, jak ji mnohdy jindy nelze spatřit. Někdy takový projev ženy bývá nazýván vnitřní tanec, protože teprve v něm se dokáže svobodně vyjádřit a ukázat bez zábran svou vlastní hlubokou ženskou podstatu.

 

Takovou primární podstatou je nekonečná láska ke světu a také láska mateřská, kterou v sobě žena mnohdy objevuje díky tanci, neboť se tancem na mateřství připravuje.

 

Žena v orientálním tanci může být vším, čím vždy chtěla být. Krásnou princeznou, šamankou, rozvernou vesnickou dívkou se džbánem na hlavě, moudrou čarodějkou, nebo cikánkou. Žena získává úctu a lásku sama k sobě, vzpřímený postoj a zdravé sebevědomí. Takovou ženu poznáte na první pohled podle jiskřiček v očích a pravdivého úsměvu na tváři.

Břišní orientální tance - obsah:

Orientální tance - historie

Orientální tance - druhy

Orientální tanec s rekvizitami

Proč tančit břišní tance

Žena a orientální tanec

Břišní tanec v těhotenství a na mateřské dovolené

Vystupování s břišním tancem

Improvizace, nebo choreografie?

Mužský orientální tanec