Tance a šátky s duší

Improvizace, nebo choreografie


Šátky s duší
Šátky s duší
Galerie
Výroba
Jak vybrat

Tanec s duší
KurzyNové
SeminářeNové
GalerieNové
Kurzy obecně
     

Kontakt Gendrim
O Gendrim
Fotogalerie

Orientální tance
Historie
Druhy
Rekvizity

Proč tančit
Žena a tanec
V těhotenství
Vystupování
Improvizace?
Mužský tanec
  

Orient oblečení
Na kurzy
Orient šátek
Kostýmy
Kostým popis


Řeč barev
Symbolika
Polarita

Odkazy
 

                                      

 
 

 

Improvizace, nebo choreografie?

 Mezi vystupujícími tanečnicemi vládne věčný rozpor a otázka, zda by předmětem vystoupení měla být spíše improvizace, nebo choreografie.

 

Z historického hlediska víme, že původně byla obsahem břišního tance přirozená improvizace. Pro moderní tanec, jehož kolébka je Káhira 20. let 20. století, je ovšem typická choreografie. Je to jeden ze zlomových okamžiků a charakteristických rysů moderního orientálního tance. Ten totiž v té době vzniká jako prvek kabaretní show a nedílná součást arabského filmového průmyslu.

 

Většina vystupujících tanečnic má jasný a vyhranění názor, zda je k vystoupení vhodnější improvizace, nebo choreografie. Konečný verdikt ovšem jednoznačně vynést nelze.   

Improvizace

Jak jsme již zmínily, improvizace je původní způsob vystupování s orientálními tanci. Při vystoupení je nejdůležitější osobnost a originalita tanečnice. Díky improvizaci se může mnohem lépe rozvinout.

 

Nejde o fakt, že by tanečnice přicházela na jeviště zcela nepřipravená. Naopak. Často je příprava na improvizaci v jistých ohledech důkladnější nežli při choreografii. Jde o to, že si tanečnice velmi dobře musí naposlouchat zvolenou hudbu a několikrát si na ni improvizaci zatančit.

 

Před samotným vystoupením většina takových tanečnic provádí meditační, nebo koncentrační a uvolňující cvičení. To vše má tanečnici pomoci uvolnit fantazii, pomoci jí souznít s hudbou a vytvořit na pódiu neopakovatelné umělecké dílo.

 

Slabou stránkou improvizace je skutečnost, že tanečnice musí být velmi schopná a vyspělá. Improvizace špatné tanečnice vypadá nepřipraveně, nepřesně a nečitelně. Bývá cítit nejistota a hluboký prožitek se může vytratit. Improvizace dobré tanečnice působí lehce, přirozeně a krásně.

 

Existují styly orientálního tance, které jsou na improvizaci přímo založené. Mezi ně patří kmenový tanec tribal, kdy skupina tanečnic tančí stejné prvky a reagují navzájem na změny, které improvizace přináší.

 Nezapomeňme také, že pokud by v případě choreografie tanečnici nějaká figura vypadla, je také důležité umění zaimprovizovat.

 

 

 

 

Choreografie

Stejně jako herec vystupující v divadle, by měla tanečnice orientálního tance přicházet před diváka dokonale připravená. Jako se učí herec slovo od slova divadelní hru, tanečnice kroky a figury precizně skládá do připravované choreografie.

 

I zde je nutná originalita. Provádění kroků a figur může být sice podobné, protože základy orientálních tanců je třeba dodržet vždy, ale okopírované vystoupení nemá žádnou hodnotu.

 Proto tanečnice, nebo choreograf dlouho vybírají, nebo dokonce stříhají hudbu a pak s mravenčí precizností sestavují výslednou nápaditou choreogragii. Jakmile je sepsána, tanečnice se ji učí. Jejím úkolem je zapamatovat si všechny složky, spojit je s hudbou a dostat do svého tance výraz.

 

Poslední z věcí bývá nejtěžší, neboť se musí oprostit od pekelného soustředění na sestavu, aby do tváře dostala zářivý a uvolněný výraz.

Profesionální tanečnice to nicméně s přehledem dovede a její vystoupení působí dokonale propracované do posledního detailu, ale i příjemně prožité.

 

Navíc je nesporné, že jakmile vystoupení přesáhne určitou časovou dotaci, dejme tomu 10 minut, je potřeba mít připravenou choreografii, aby se tanečnice v improvizaci neopakovala.

 

U tanečních formací je navíc choreografie naprostou nutností, aby si na pódiu každá tanečnice netančila to své. Navíc se v takových vystoupeních klade důraz na využití prostoru a interakci mezi tanečnicemi.

 

Pro začínající a trénující tanečnice je choreografie dobrou cestou k tomu, aby se naučily zvládat krokové variace a napojovat jednotlivé pohyby. To později může dobře posloužit, když se tanečnice rozhodne vystupovat raději s improvizací.


 

Břišní orientální tance - obsah:

Orientální tance - historie

Orientální tance - druhy

Orientální tanec s rekvizitami

Proč tančit břišní tance

Žena a orientální tanec

Břišní tanec v těhotenství a na mateřské dovolené

Vystupování s břišním tancem

Improvizace, nebo choreografie?

Mužský orientální tanec